Professional Traditional Metal Paint

Produktinformation


Skrapa och borsta till lägst St 2 enligt SS 055900 eller blästring till SA 2,5. Vid ommålning, tvätta hela ytan och mattslipa blanka ytor. För bästa resultat ska rostskador grundas med Professional Traditional Metal Primer eller Professional Metal Primer, >40 µm. Färdigmåla 1-2 gånger med Professional Traditional Metal Paint, >40 µm. Vid nymålning, borsta och blästra enligt ovan. Stål stryks 1-2 gånger med Professional Traditional Metal Primer eller Professional Metal Primer, > 40 µm och förzinkade ytor avfettas och grundas med Professional Metal Primer minst 40 µm. Rostskador stålborstas och grundas med Professional Traditional Metal Primer, >40 µm. Färdigmåla 2 gånger med Professional Traditional Metal Paint, minst 80 µm. Rör om noga i burken. Måla aldrig under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (>80%).

Täckfärg för järn, stål och plåt utomhus.

Professional Traditional Metal Paint är en rostskyddstäckfärg för målning av järn, stål och plåt utomhus.

  • Glans: High-gloss
  • Förpackning: 1L, 2.5L, 10L
  • Antal strykningar/behandlingar: 2
  • Torktid: 2 timmar
  • Övermålningsbar efter: 12 timmar
  • Rengör verktygen med: Alifatnafta
  • Verktyg: pensel, roller
Har du några frågor om produkterna är du alltid välkommen att kontakta din butik!